top of page


Arlozorov park, Tel-Aviv
 

תכנון ובניית שירותי קומפוסט לשימוש דיירי מאהל ארלוזורוב (קנ"מ 1:1)

תכנון : עמנואל קאסוט, נעה שגב, יועד גרנובסקי ובן כספי (סטודיו 'אדריכלות ספונטנית', בצלאל)

צילום : איליאן מרשק

המחסור בתשתיות בפארק בשילוב הנזק הסביבתי לו גרמו השירותים הכימיים, הובילו לחיפוש פתרון אקולוגי.

שירותי הקומפוסט קלים לתחזוקה, פשוטים להכנה, היגיניים וידידותיים לסביבה.

עיצוב מבנה השירותים נובע מהצורך בתא שירותים סגור מצד אחד וב"משתנה" פתוחה מהצד השני.

משום שלא ניתן לחפור בשטח הפארק, מיכל הקומפוסט חייב להימצא מעל האדמה ומתחת לאסלה, על כן האסלה

ממוקמת בגובה.

תהליך הבנייה ארך כשבועיים, תוך כדי בנייתו וביחוד עם השלמתו, זכה הפרויקט להד תקשורתי במדיות שונות.

bottom of page