top of page

סביבה חינוכית חדשנית
(נופר אדריכלים)

מלווה בפדגוגיות ותכניות של "ערי חינוך" - המבנה מחולק לבתים דו-גילאיים, לכיוון פעילות אישית, חברתית וקהילתית, חוגי הדרכה והנחיה באמצעות חונכים (כולל סטודנטים לתואר שני).

התכנון האדריכלי של המבנה מבוסס על גוף מונוליטי, הנובע מצורך לרכז ולשלב את כל שכבות הלמידה ותפקודים קשורים, מעגלי חונכות ואחרים.
הבניין ממוקם בלב המגרש, והגישה היא באמצעות שרוול גישה שקוף. כולל ביתן שמירה בכניסה אליו. שרוול זה מהווה במה לכניסה מרכזית, שביל משופע לאולם, לתושבי היישוב ולמרפסת הגג של המפלס האמצעי.
מרחבי – למידה, מאפשרת החלפה ותנועה של אזורים ייעודיים בין הפרונטלי, הקבוצה והפרט. המחיצות הניידות, השקופות והפתוחות מאפשרות חילוץ, הפעלה וכתיבה.
אדריכלות הנוף סביב המבנה מבוססת על תחנות פדגוגיות לאורך המסלולים.

bottom of page