top of page

תחרות דיור קונספטואלית, תל-אביב (2017)
(פרס זוכה)

 

פרויקט זוכה תחרות "צורות מגורים חדשניות" של עיריית ת"א והתאחדות האדריכלים (2017):
במטרה ליצור מרחב קהילתי בעיר, העיסוקי בקהילות המכלול אורך חיים שיתופי בתל אביב סביב נושאי המלאכה.

תוך כדי מרחבי המחייה והפעולה של הקהילות הסתמנו פעילויות ציוד העברת סדנאות, עבודה בכלים, מגורים, שינה, אחסון, מרחבי וחללים להשכרה.

המתחם בצורת מייצר חיבור בין דרי המתחם, בו ומשתמשיו הקבועים, דרך קומת עבודה משותפת, שדרה משולבת מסחר, פטיואים שותפים וגני-גגות.

מבנה שכזה יהפוך ללב השכונה והוא מספק צרכים של קהילה.

נוכחות המבנים משלמים מייצרת מקרה של "הגדול ממספר חלקיו", שכן קומת המסחר ומבנה הציבור נהנים מהל משתמשים המגוון של המתחם.

מבנה המגורים המורכב ממגוון סוגי יחידות מגורים (ליחידים, זוגות ומשפחות) מאפשר לדיירים ליהנות מקומת עבודה מעוצצמודה, פונקציות ציבוריות בין ספרייה, משחקיה, חנויות, וגם סדנאות עבודה.

החללים השותפים מהווים כר פורה ליצירת קשרים חברתיים, עסקיים, וכן תחושת קהילתיות ושייכות.

כדאיות הפרויקט נובעת מחללי ההשכרה שבו, מקומת המסחר ומיוזמות נוספות שעשויות לקום.

 

www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.4239899

bottom of page