top of page

פארק ארלוזורוב, תל אביב
 

תכנון ובניית שירותי קומפוסט שימוש דיירי מאהל ארלוזורוב (קנ"מ 1:1)

תכנון : עמנואל קאסוט, נעה שגב, יועד גרנובסקי ובן כספי (סטודיו 'אדריכלות ספונטנית', בצלאל)

צילום : איליאן מרשק

המחסור בתשתיות בפארק בשילוב הנזק הסביבתי לו גרמו שירותים הכימיים, הובילו לחיפוש פתרון אקולוגי.

שירותי הקומפוסט קלים לתחזוקה, פשוטים להכנה, היגיניים וידידותיים לסביבה.

עיצוב מבנה שירותים נובע מהצורך בתא שירותים סגור מצד אחד וב"שינוי" פתוחה מהצד השני.

משום שלא ניתן לחפור בשטח הפארק, מיכל הקומפוסט חייב להימצא מעל האדמה ומתחת לאסלה, על כן האסלה

ממוקמת בגובה.

תהליך הבנייה ארכיך כשבועיים, תוך כדי בנייתו וביחוד עם השלמתו, זכה לפרויקט להד תקשורת במדיות שונות.

bottom of page