top of page

Conceptual housing competition, Tel-aviv (2017)
Winning Prize

 

פרויקט זוכה תחרות "צורות מגורים חדשניות" של עיריית ת"א והתאחדות האדריכלים (2017):
במטרה ליצור מרחב קהילתי בעיר, התמקדתי בקהילות המקיימות אורך חיים שיתופי בתל אביב סביב נושאי המלאכה.

תוך למידת מרחבי המחייה והפעולה של הקהילות הסתמנו פעילויות הכוללות העברת סדנאות, עבודה בכלים, מגורים, שינה, אחסון, מרחבי שהייה וחללים להשכרה.

המתחם בצורתו מייצר חיבור בין דרי המתחם, האורחים בו ומשתמשיו הקבועים, דרך קומת עבודה משותפת, שדרה משולבת מסחר, פטיואים משותפים וגני-גגות.

מבנה שכזה יהפוך ללב השכונה והוא מספק צרכים של קהילה.

נוכחות המבנים השונים מייצרת מקרה של "שלם הגדול מסכום חלקיו", שכן קומת המסחר ומבנה הציבור נהנים מקהל המשתמשים המגוון של המתחם.

מבנה המגורים המורכב ממגוון סוגי יחידות מגורים (ליחידים, זוגות ומשפחות) מאפשר לדיירים ליהנות מקומת עבודה מעוצבת צמודה, פונקציות ציבוריות כגון ספרייה, משחקיה, חנויות, ואף סדנאות עבודה.

החללים המשותפים מהווים כר פורה ליצירת קשרים חברתיים, עסקיים, וכן תחושת קהילתיות ושייכות.

כדאיות הפרויקט נובעת מחללי ההשכרה שבו, מקומת המסחר ומיוזמות נוספות שעשויות לקום.

 

www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.4239899

bottom of page